Abergwaun ac Wdig 1977 Fishguard & Goodwick

Cyhoeddwyd llyfryn i ddathlu Jubilee y Frenhines yn 1977. Dosbarthwyd y llyfryn i blant ysgol drwy haelioni y siopau a busnesau lleol a gyfranodd at y gost trwy brynu hysbysebion. Mae’r hysbysebion yma yn gofnod gwerthfawr o’r amrywiaeth o fusnesau yn y gefeilldrefi ar y pryd.

Mr Irfon Walters oedd maer Abergwaun ac Wdig yn 1977.

A booklet was published to celebrate the Queen’s Jubilee in 1977. The booklet was distributed to school children through the generosity of local shops and businesses who contributed to the cost by buying advertisements. These advertisements are a valuable record of the variety of businesses in the twin towns at the time.

Mr Irfon Walters was the mayor of Fishguard and Goodwick in 1977.

Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977
Llyfryn Dathlu Jiwbili 1977 / Jubilee Celebration booklet 1977

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.