Garej 'Morris' Garage

Garej a siopwaith / garage and coachworks c 1920
Hysbyseb dathlu 75 mlynedd / 75th anniversary advertisement
The County Echo 5-10-1972
Roedd garej Morris ar ddiwedd Yr Hottipass bron ar y cornel â Stryd Kensington. Roedd yn fusnes ‘adeiladwyr coetsys’ teuluol ac yn sefydliad adnabyddus iawn yn lleol.

Gyferbyn roedd siop groser a fynychwyd  gan drigolion Plasyfron a Llanychaer. Roedd y busnes yn cael ei redeg gan Maggie Owen a byddai bysiau gwasanaeth y dref yn gwneud stop y tu allan, o achos poblogrwydd ei siop.

Dau frawd o’r teulu Morris,- Roy a Randall, ddatblygodd fusnes yn y Wesh yn ddiweddarach. Roedden nhw yn drydanwyr ac yn gwerthu offer trydanol gyferbyn a’r troad wrth Theatr Gwaun.

Morris’ garage was at the end of Hottipass Street just at its junction with Kensington Street. The family run coachbuilders was a well known establishment.

Opposite was a grocer’s shop which was well frequented by the residents of Plasyfron and Llanychaer. The business was run by Maggie Owen and the town service buses would make a stop outside, such was the popularity of her shop.

Two brothers, Roy and Randall, from the Morris family, later developed a business in West Street. They were electricians and sold electrical equipment from their shop opposite the turning at Theatr Gwaun.

Comments about this page

  • For many years Johnny Morris stored a Rolls Royce which belonged to Lloyd Perkins who lived in the St Nicholas area. I can vaguely remember having a ride in it in the late 50’s.

    By Rachel Davis (27/02/2023)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.