Strumble Masonic Lodge/ Seiri Rhyddion Strwmbwl

Strumble Masonic Lodge, Fishguard was the first organisation to support this project and became the stepping stone for the success of our applications to other grant making bodies.Seiri Rhyddion Strwmbwl, Abergwaun oedd y sefydliad cyntaf i gefnogi’r prosiect hwn. Roedd y gefnogaeth ganddynt yn garreg gamu bwysig i lwyddiant ein ceisiadau i gyrff dyfarnu grantiau eraill.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.