David Cornock - West Street, Fishguard

D Cornock Hairdresser
Barry Thomas
The County Echo 28-1-1909
The County Echo 11-4-1910
Christian's Snooker Club. Membership Card.
Christian's Snooker Club. Rule Book.
2. Christian's Snooker Club. Rule Book
3. Christian's Snooker Club. Rule Book

Gwelir y Gymraeg isod

Mr David Cornock was quite an entrepreneur. His adverts show that he had two hairdressing shops in Fishguard, one in Main Street and another at 66, West Street. Besides being a Tobacconist and a Fancy China shop, there was the added attraction of  a comfortable club room at the rear of the shop where a look over the newspapers could be enjoyed by the men of the town and visitors! The charge for membership was 6d per month and two tables were available for playing Snooker or  Billiards.

In 1901, his West St premises included a Temperance Hotel and Restraunt as well as the billiards room. This premises is located opposite today’s Kebab Shop in West Street.

Subsequent owners have had a snooker club at the same premises until the 1990s.  Mr Christian Reichsollner (known locally as Mr Christian), being the last owner. He also ran a jewellery shop at the same location.  Can anyone remember the cost of the membership fee in the 1990s?


Roedd Mr David Cornock yn dipyn o entrepreneur. Mae ei hysbysebion yn dangos bod ganddo ddwy siop trîn gwallt yn Abergwaun, un yn Ffordd y Cwm, ac un arall yn 66, Y Wesh. Heblaw am werth tybaco a llestri ffansi, roedd yna atyniad ychwanegol ganddo. Roedd ystafell glwb gyfforddus yng nghefn y siop lle gallai dynion y dref ac ymwelwyr fwynhau golwg dros y papurau newydd! Y tâl am aelodaeth oedd 6d y mis ac roedd dau fwrdd ar gael ar gyfer chwarae snwcer neu  biliards.

Ym 1901, roedd ei eiddo yn Y Wesh yn cynnwys Gwesty a Bwyty Dirwestol yn ogystal ag ystafell biliards. Mae’r adeilad hwn wedi’i leoli gyferbyn â’r Siop Kebab heddiw yn Y Welsh.

Bu gan berchnogion dilynol glwb snwcer yn yr un adeilad tan y 1990au. Mr Christian Reichsollner (cai ei nabod yn lleol fel Mr Christian), oedd y perchennog olaf. Roedd hefyd yn rhedeg siop gemwaith yn yr un lleoliad. A all unrhyw un gofio cost y tâl aelodaeth yn y 1990au

Comments about this page

  • Interesting ad – thanks for sharing!

    By David Cornock (06/04/2022)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.