Côr Gogledd Penfro/ North Pembrokeshire Choir

Cor Gogledd Penfro/ North Pembrokeshire Choir
Ffotograff o Gôr Gogledd Penfro a dynnwyd ym Mehefin neu Gorffennaf 1969 yw hwn. Daeth y côr, dan arweiniad John S Davies, yn fuddugol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Rhydaman yn 1970.This photograph is of the Côr Gogledd Penfro/North Pembrokeshire Choir taken in June or July 1969. The choir, under the leadership of John S Davies, became National Eisteddfod winners in Ammanford in 1970.

 

Rhes Gefn /Back Row L-R  1. Charles Gibby; 2. Emlyn Morgan; 3. Bryn Thomas; 4. Lloyd Owen; 5. Mr Sam Lean; 6. Malcom Miles; 7. David James; 8. ??? ; 9. John Roach; 10. Derrian Smith; 11. George Fox.

Y pump dyn o flaen y rhes gefn / the five men in front of men in back row:-                   L-R 1. Stuart Evans; 2 Hugh Davies; 3.Graham John; 4. Julian Thomas; 5. Michael Sparkes.

Trydydd rhes o’r cefn / Third row from the back. L-R 1. John S Davies; 2. ??? ; 3. Eilyr Thomas; 4. Mattie Francis; 5. Eirwyn Lewis; 6. Muriel Lamb; 7. ??? ; 8. Mrs Walter Jones; 9. Peggy Gibby; 10 Dinah Evans; 11. ???

Fourth row from Back L-R 1. Margaret Rowlands accompanist; 2. Valerie Young; 3. Mrs Davies (Clynderwen) 4. Avril John; 5. Libby Bennett; 6. Mrs Powell; 7. Nina Powell; 8. Rahel John; 9. Janno Powell; 10. Mrs Thomas (Clarbeston Road); 11. Mrs Morfydd Jones.

Front Row L-R 1. Mrs Betty George; 2. Lorraine Owen; 3. Nicola Jones (Nevern Vicarage); 4. Linda Pudner; 5. Judith Barclay: 6. Pru Zygadlo; 7. Joan Rees; 8. ??(ClarbestonRoad); 8. ???; 9. Mrs Lowri Williams.

Mae digon o wynebau cyfarwydd yn y llun hwn. Mae llawer ohonynt wedi’u henwi, ond, gall unrhyw un lenwi’r bylchau gwag?There are plenty of familiar faces in this choir photograph. Many of them have been named, can anyone fill in the blank spaces?

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.