Gorsedd y Beirdd, - 1986 / Bardic ceremony, - 1986

Dawnswyr yr Eisteddfod - Abergwaun 1986. Kay Williams o Dremarchog sy'n dal y Corn Hirlas. / Dancers for the National Eisteddfod at Fishguard 1986. Kay Williams from St Nicholas is holding the Horn of Plenty.
Eisteddfod Genedlaethol 1986 National Eisteddfod

Ymgasglodd torfeydd i wylio yr Orymdaith Farddol i Gylch yr Orsedd ym Mharc Lota ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1986.

Mae’r golygfeydd heulog yma’n gyferbyniad â’r Maes yn ddiweddarach yn yr wythnos pan drodd stormydd yr haf y cae yn fwdlyd dros ben!

Crowds gathered to witness the Bardic procession to the Gorsedd Circle in Lota Park for the 1986 National Eisteddfod.

These sunny scenes are a contrast to the Maes later in the week when summer storms turned the field into a quagmire!

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.