Gweithwyr Swyddfa'r Post / Post Office Workers.

Gwaithwyr Swyddfa Post. Post Office Workers.
Studio Jon.

This Studio Jon photograph is of Fishguard Post Office staff gathered together for a celebration of some kind. Does anyone know what the occasion was, the location, and the date?

Mae’r llun hwn gan Stiwdio Jon o staff Swyddfa’r Post Abergwaun gyda’i gilydd ar gyfer dathliad o ryw fath. Oes rhywun yn gwybod beth oedd yr achlysur, y lleoliad, a’r dyddiad?

Rhes Gefn / Back Row L-R — Idris John; J.C Evans; Tommy (Twt)? Terry Granger; Will Willams (Wallis); Danny Thomas (High Street); ______ ______; George Coleman; Cliff Francis; _______ _______; George Bateman; Derek Sayer.

Rhes flaen /Front Row L-R — Mattie Jones; Mrs Murphy; Gwilym Bateman; Mr Burgess (Postmaster) Alfie John; Miss H. Jones; Eluned Owen; _______  _______.

Although it has been possible to name most of the familiar faces, can anyone fill in the blanks or make any corrections please?  / Er bod gennym enwau i’r rhan fwyaf o’r wynebau, gallwch chi helpu i lenwi’r bylchau os gwelwch yn dda?

Mr Gwilym Bateman, seated towards the left, and George Bateman, standing to the right, were father and son. Both lived in Glyn-y-mêl, Lower Town, and were postmen at the same time. Gwilym had the Llanychaer route, while his son, George, delivered at Llanwnda and Pencaer. (Thanks to Andy, George’s son for the information).

Yr oedd Mr Gwilym Bateman, sy’n eistedd tua’r chwith, a George Bateman, sy’n sefyll i’r dde, yn dad a mab. Roedd y ddau yn byw yng Nglyn-y-mêl, Y Cwm, ac yn bostmyn ar yr un pryd. Llanychaer oedd patshyn Gwilym, a’i fab, George, yn neud Llanwnda a Phencaer. (Diolch i Andy, mab George am y wybodaeth)

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.