Adroddiad Capel Hermon 1926/7 Hermon Chapel Annual Report

Clawr Adroddiad Hermon 1926-7 Cover of Hermon Annual Report.
Mae yr adroddiad yn nodi dros 700 o aelodau. Yng Nghwm Abergwaun yn unig, gwelir bod 29 yn Ffordd Glyn y mêl, 8 yn Stryd y Bont, 18 yn Newport Rd a 13 ar hyd Y Cei. / The report identifies over 700 members. In Lower Town alone, it can be seen that there are 29 in Glyn y mêl Rd, 8 in Bridge St, 18 in Newport Rd and 13 along Quay Street.
Dyma oedd yr adroddiad cyntaf i ddod o law Mr John Harries, Cerdd-y-delyn, fel ysgrifennydd. Bu farw’r ysgrifennydd blaenorol, Mr Levi Evans ( arhraffydd y County Echo) yn 1926. Ni chyhoeddwyd adroddiad, felly, ar gyfer y flwyddyn honno.This was the first report to come from Mr John Harries, Cerdd-y-delyn, as secretary. The previous secretary, Mr Levi Evans (publisher of the County Echo) died in 1926. Therefore, no report was published for that year.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.