Hen bennillion ardal / Traditional local verses

Dyma gasgliad o bennillion o’r ardal. Byddent yn cael eu hadrodd a’u pasio, ar lafar, o genhedlaeth i genhedlaeth.Here is a collection of Welsh  & Ebglish language verses from different villages in the area. Many are very old and were popularly passed from generation to generation.

‘Mamgu fach a chapan coch,

Dewch ‘da ni i dwlc y moch,

I glywed y gwynt a gweld y glaw,

A gweld y deryn bach gerllaw,
A gweld y dyn a’r ‘breeches’ lleder,

Yn saethu llong i Frenin Lloeger.’   

O ardal Dinas y daw y pennill. Diddorol meddwl os wes cysylltiad gyda Glaniad y Ffrancod fan hyn, oherwydd y linell am saethu tuag at long ar ran y brenin……?Mae’r nesa o Abergwaun ac yr oedd ar gof a chadw gan fam Mrs Hetty Bechler a fagwyd yn Fferm Windy Hall, lle saif ystâd dai Pen-yr-Aber heddiw.

A verse from Dinas Cross mentioning a man shooting at a ship on behalf of the English king. Possibly there is a connection with the 1797 invasion?


This next one is from Fishguard and was recited by a lady who lived and farmed at Windy Hall Farm, where Pen-yr-Aber housing estate stands now. Her daughter, Mrs Hetty Bechler, recalled the verse.

 Dyma’r gweddill gafodd Tomi:

Dwy lwy bren a phib a lletwad

Brwshis blacnin a bocs dillad 

Crib a chaib a haearn smwddo

Gwely üs a phownd o dato   

Dafad ungorn, cylleth fwtsia 

Giâr un lligad (sic.), mochyn cwta. 

(This verse is a list of the inherited items which Tommy receives and includes a one horned sheep and a one eyed hen.)


Beth am un o ardal Trefin. ‘Falle y bydd rhywun yn cofio am hon?A nonsense verse from Trefin which some people may recall?

‘Twm, Twm y drwmer,

A’i drwyn yn y whilber,
A’r hwch yn pregethu,

A’r neidir yn brathu,
Brath, brath dy eitha’,

Twm fydd y trecha’!’


Ac o golofn Cymraeg y ‘County Echo’ ar yr 22ain o Hydref 1896 y daw y geiriau hyn –
Dyma i ti, ddarllenydd, un o hen bennillion Sir Benfro fu, a’r hwn a ganwyd gyda hwyl gan yr hen dadau yn y dyddiau gynt.’
A verse printed in ‘The County Echo’ on 22nd of October, 1896 bemoaning the disadvantages of old age! It is noted that this was well used in Pembrokeshire by the older generation.

‘Mae gwaew yn f’aelodau,

A chur yn y pen,
A’r mer bron a darfod,

Fel mwydyn gau-bren.
Y llygaid yn pallu,

A chlustiau’n trymhau,
Pa gysur sydd yma

Yn awr i’w fwynhau?’


Wedi bwrw nodyn diflas, a’n hala ni gyd i’r falen, dewch nawr i gyfeiriad Casblaidd am bennill bach arall. Cofiwch hala gair os daw ambell un i’r cof o’ch ardal chi

‘Y Castell Blaidd am fara haidd,
A’r Fwrd am gawl ceninen,
A’r Spitel Fach am uwd a llath,
A’r Waltwn Fawr am boten.’.

And now, on a lighter note, a verse mentioning the culinary delights of Wolfscastle, Fford, Spittal and Walton. If you have verses to share, please send them for others to enjoy.

‘Wolf Castle for barley bread,
And the Ford for  leek soup,
Little Spittal for porridge with milk,
And Great Walton for a pudding.’


Palase Abergwaun / Fishguard Palaces
Cerdd gan y diweddar John Jams, Gofere*. Yn y flwyddyn 1850. / This poem of 1850 recording the significant homes, streets and businesses in Fishguard – some still known, and some long lost. The poet was John James who lived at ‘Gofere’ which was somewhere in Smyth Street.

1
Mae gennyf gân, gwrandewch yn llon,
Am Abergwaun i gyd yw hon;
Ei chongle i gyd a’i strydoedd oll,
A roddir lawr heb un ar goll;
Palase hyfryd o bob rhyw
Sy gerllaw’r dref lle ‘rwyf yn byw;
Eu henwe i gyd yn fawr a mân
Chwi gewch yn gryno yn y gân.
2
Y Palas cyntaf caffo fi
Yw Hotipas sy’n hardd ei fri,
A Phlas y Fron sydd eto’n well
Ac Allt y Dirgel nid yw’n mhell
A Phlas y Dirgel yn ei mysg
A Llys yr Wyn……..
A’r hen Blaen Delins, llwyd ei wawr
Oherwydd gwaelder daeth i lawr.
3
Mae ‘Hotipas Street’ yn enwog iawn,
A Heol Barham o’r tu cewn,
A’r Cawse hefyd tua’r môr,
A heol fawr y Grand Shinor;
Mae’n rhaid cael Walis yn y fleet,
Ac wrth ei chwt bydd ‘Baloc Street’;
Er mwyn cael trefen wrth fynd rownd,
Rhaid enwi’r Lodge a’r Ship-a-Ground.
4
Y Fort and Castle, palas mawr,
A Heol y Cryddion, a Phen Towr,
A Phen Rhiw; cael dod yn ôl,
Fe ewn am rinwedd i’r Town Hall;
A hwnnw’n le o uchel fri
A’i lofft uwchben y Farchnad Dre,
A’r Sgwâr o’i blaen yn enwog iawn,
Mae ‘inns’ a ‘hotels’ yno’n llawn.
5
Mae Heol y Pistyll eto clywch,
A High Street hefyd sydd yn uwch;
A’r ‘Mount Pleasant’, nid aml cewch
Ysgafnach balas, ffordd yr ewch;
A nawr rwy’n teithio fwy a mwy,
Nes af at balas y person plwyf,
‘Rwy’n gweled hwnnw’n wael ei lun
Er ddarfu i Beca a’i phlant ei drin.
6
A ‘nawr mi groesaf drost y ca’,
A lawr at Gnwc y Ffald mi a’,
A’r cyfan welaf yn ‘run man
Yw’r Wesh, A’r Slad, a’r hen Fergam;
A nawr rwyf bron terfynu ‘nhaith
Ac ar ‘run pryd, terfynu ‘ngwaith
Ac os gofynnir pwy luniodd hyn,
Atebed pawb, NI WN I DDIM

The County Echo 5-10-1905

A poem about the older homes of Fishguard town - several of them still present, but many long gone.
Nodiadau ar y gerdd o gasgliad Capt Titus Evans a'r teulu, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / Notes relating to the poem from the collection of Capt Titus Evans and family (National Library of Wales, Aberystwyth)
Cerdd gan y bardd 'Clydach' a ymddangosodd yn y 'County Echo' ar 25-8-1910 / A poem, by 'Clydach' listing local beauty spots which appeared in The County Echo on 25-8-1910. The locations are centred around Newport, Dinas, Fishguard, the Gwaun Valley and the Preseli Mountains
The County Echo 1928 Dyma hen bennill am ardal Llanychaer / An old verse from the Llanychaer area.
Ymateb o'r Llien Gwyn ynghylch pennillion lleol / A response to an article about local traditional verses from the pages of 'Y Llien Gwyn' ( Fishguard and district Welsh language newspaper)
Mae'n siwr mai llong oedd y Saucy Sally, ac mae'n fwy na thebyg mai mewn hwyl y crewyd y pennill / The Saucy Sally was doubtless a ship, but not necessarily a Fishguard craft. She was most probably fictitious and the verse sung in jest.
The County Echo 5-10-1905

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.