County School staff c1955 staff Ysgol Sirol

Staff (with family members) of Fishguard Secondary School / Athrawon (ac aelodau teulu) yn perthyn o Ysgol Uwchradd Abergwaun
Janet Thomas

This photograph of the teaching staff of Fishguard County School and their wives, can be dated to the 1950s. It is possible that this is actually the retirement evening of Miss Breese in 1959 as she seems to have a prominent postition, seated central to the photograph and is accompanied by her sister and nephew who have joined her for the evening from Machynlleth.

Mae’r llun yma o staff ac aelodau teulu, Ysgol Sirol Abergwaun, wedi ei gymryd yn ystod yr 1950au. Mae’n bosibl mai hon yw noson ymddeol Miss Breese ym 1959 gan ei bod yn ymddangos, yn eistedd yn ganolog i’r llun, ac yng nghwmni ei chwaer a’i nai sydd wedi ymuno â hi am y noson o Fachynlleth.

Back / Cefn ( L-R / CH-DD )

Mr T.C Roberts (Senior Master / Athro Uwch) & Mrs Roberts (sitting in front / yn eistedd). Mr Dewi James (English / Saesneg) & Mrs James (sitting in front / yn eistedd). Mr T.D Williams (Maths) & Mrs Williams  (sitting in front / yn eistedd). Mr Trefor Phillips (R.I. / A.G.) & Mrs Teggie Phillips, sitting in front of / yn eistedd flaen Mrs Williams.  Mr David Hughes (headmaster/ prifathro) & Mrs Hughes. Mr Thomas (French/Ffrangeg) & Mrs N Thomas (sitting in front / yn eistedd). Mr Glyn Owen (History/Hanes ) & Mrs Maylis Owen.  Mr R.A Thomas (Geography/ Daearyddiaeth) & Mrs Jenny Thomas (sitting in front / yn eistedd)

Front / Blaen ( L-R / CH-DD)

Sitting next to Mrs T.C Roberts is Miss Amelia Breese (Cookery).The gentleman and lady sitting between her and Mrs Jenny Thomas have now been identified. With the help of J Morgan-Breese, we now know that Frank Breese is the gentleman, with his mother Ethel Breese. Frank was a nephew of Miss Breese Cookery.

Yn eistedd wrth ymyl Mrs T.C Roberts mae Miss Amelia Breese (Coginio). Gyda chymorth J Morgan-Breese, gwyddom bellach mai Frank Breese yw’r gŵr bonheddig, gyda’i fam Ethel Breese. Roedd Frank yn nai i Miss Breese Coginio.

Comments about this page

  • The man center front is my father, Frank Breese, Amelia’s nephew and the lady next to him is Ethel Breese, his mother.

    By Jane Morgan-Breese (30/11/2023)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.