Welcome to Fishguard and Goodwick History
Croeso i safle Hanes Abergwaun ac Wdig

On this website you can enjoy the local history of the Twin Towns of North Pembrokeshire and some of the local villages via photos, articles, memories and historic documents. Find out more about us or get in touch.

Dyma’r wefan lle gellir mwynhau hanes lleol gefeill-drefi Gogledd Sir Benfro trwy luniau, erthyglau, atgofion a dogfennau hanesyddol. Cewch ddarganfod mwy amdanom neu gysylltu â ni

We would like to record our grateful thanks to Fishguard and District Round Table for their generous support which together with a contribution from Fishguard Tapestry and a regular contributor to this site,  have enabled us to meet our hosting and maintenance costs for the forthcoming year.  The website is not self financing and so such support is vital and very much appreciated. / Hoffem gofnodi ein diolch i Ford Gron Abergwaun a’r Cylch am eu cefnogaeth hael sydd, ynghyd â chyfraniad gan Tapestri Abergwaun a chyfrannwr rheolaidd i’r wefan hon, wedi ein galluogi i gwrdd â’n costau cynnal a chadw ar gyfer y flwyddyn i ddod. Nid yw’r wefan yn hunangyllidol ac felly mae cefnogaeth o’r fath yn hanfodol ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr.