Eisteddfod Abergwaun 1936 - John Evans and Mali Evans

Bu Miss Mali Evans yn athrawes gerdd yn Ysgol Ramadeg/Uwchradd Abergwaun am flynyddoedd lawer. Trosglwyddodd ei thad, John, ei angerdd am gerddoriaeth i’w ferch. Roedd eu cartref a’u siop ar gornel Clive Rd a Vergam Terrace.

Miss Mali Evans was the music teacher in Fishguard Grammar/High School for many years. Her father, John, passed his passion for music to his daughter. Their home and shop was at the corner of Clive Rd and Vergam Terrace.

Pencerddes Dyfed. (Mali Evans) and her father Alaw Dyfed (John Evans) taken after the investiture ceremony at the Gorsedd Circle, Penslade, Fishguard in 1936
County Echo
Llyfr o siop 'Evans West End' / A manuscript book from 'Evans West End'.
Casgliad Ein Hanes / Ein Hanes Collection
Stamp o siop gerddoriaeth John Evans / a stamp from John Evans' shop.
Casgliad Ein Hanes / Ein Hanes Collection

Comments about this page

  • Dwyn cofio Miss Mali Evans yn dod i ni yn yr Hendre pan we fi’n ifanc. Dwyn cofio ni yn ishte yn y parlwr bach a’r cwrtshwns wedi cau, yn edrych ar slide show. Dwy’n siwr slides o Canada. Siwr o fod wedd Miss Evans wedi bod mas yn Canada. Marwodd Mamgu fi yn 1966, pan we fi’n naw, a dwy’n dyfalu bod hi na. Wedd Wncwl Huw fi yn dysgu yn Ysgol Abergwaun, a phob un yn nabod pob un, a Mamgu fi yn nabod shwt gymaint o bobol beth bynnag.

    By ELEANOR BEYNON (06/11/2023)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.