'Ysgol y Merched' 1886 'Girls School'

Ysgol y Merched / Girls National School - Cyril Evans (9-10-1998)
Cylch Meithrin yn 'Ysgol y Merched' Stryd Hamilton / 'Girls School' Hamilton St, Welsh Nursery Group
Ysgol Feithrin - Under Milk Wood
Adeiladwyd yn 1886 ac mae’r garreg uwch y drws yn darllen…..Built in 1886, and the stone above the door reads…..

‘TO THE LOVED MEMORY OF SIR JAMES JOHN HAMILTON BART. Born 1st March 1802, Died 12th January 1876. This school is erected by his devoted widow Marianna Augusta Hamilton. 1886.

Daeth yr ysgol i ben yn ffurfiol ym mis Mawrth 1969 – mae cofrestr ar gael i brofi hyn.  Yn 1971, gwelir tu fewn yr adeilad mewn golygfa yn y ffilm ‘Under Milk Wood’ lle y mae yr actores Angharad Rhys iw gweld yng nghwmni dosbarth o blant meithrin. Yn y cefndir, gwelir Mrs Gwyneth Lewis. Roedd hi a’i ffrindiau yn gyfrifol am gynnal ysgol feithrin cyfrwng Cymraeg yma – un o’r cynharaf i’w sefydlu yng Nghymru, cyn dyfodiad y Mudiad Ysgolion Meithrin.  Bu’r Ysgol Feithrin ar agor tan 1974-5 gyda Mrs Rees a Mrs Janet Morse yn cefnogi Mrs Lewis.

Ydych chi yn adnabod y plant yn y llun? Anfonwch enwau atom.

 

Formal school lessons ceased here in March 1969 – a register is available to prove this.  In 1971, the interior of the building is seen in a scene in the film ‘Under Milk Wood’ where actress Angharad Rhys is seen in the company of a class of nursery children. In the background, Mrs Gwyneth Lewis is seen. She and her friends were responsible for maintaining a Welsh-medium nursery school here – one of the earliest to be established in Wales, before the advent of more formal education for the under 5’s. This arrangement lasted till 1974-5. Mrs Rees and Mrs Janet Morse were support staff for Mrs Lewis.

Do you recognise the children in the picture? Please help us to fill in the names.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.