Evans & Price. Motor Garage. West Street.

Evans & Price. Motor Garage.
Barry Thomas
Oes posib bod cysylltiad â'r busnes hwn yn yr un stryd, blwyddyn neud ddwy ynghynt? / Is it possible that there is a connection with this business, in the same street, some years previously?
The County Echo 23-4-1907

Does anyone know where this Motor Garage, owned by Evans & Price, was located in West Street, Fishguard? The first advert was published in 1911, just 4 years after the ‘  Thompson & Evans advert. Is there a connection between the two businesses?

The County Echo printed a small advert in 1917 which mentions another “New Garage” in the same vicinity  – ” Mr D E Nicholas, Ironmonger etc, is this week opening a motor garage at the premises on Penrallt (at the rear of the Great Western Hotel) formerly used as a coach house by the late Mr Furlong). The premises provide excellent accommodation for cars.”


A oes unrhyw un yn gwybod ble roedd Evans & Price, wedi’i leoli yn Stryd y Cwm, Abergwaun? Ym 1911 yr ymddangosodd yr hysbyseb cyntaf, ac ym 1907 yr ymddangosodd yr ail. Wes cysylltiad rhwng y ddau?

Argraffodd y County Echo hysbyseb fechan yn 1917 sy’n darllen fel hyn – “Garej Newydd” arall yn yr ardal  –

” Mae Mr D E Nicholas, Ironmonger ayyb, yr wythnos hon yn agor garej modur yn adeilad Penrallt (tu cefn i Westy’r Great Western) a arferai gael ei ddefnyddio fel cartws gan y diweddar Mr Furlong. Mae’r adeilad yn darparu llety ardderchog ar gyfer ceir.”

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.