'Rees Bach' Pennaeth yr Ysgol Genedlaethol / Head at the National School.

Bu Mr Rees yn brifathro yn yr ysgol am dros 35 mlynedd. Roedd yn enedigol o Aberdar, Sir Forgannwg.

Yng Nghyfrifiad 1901, roedd yn ‘pupil teacher’ 16 oed yn Aberdar. Gwelir ef yng Nghyfrifiad 1911 yn byw yn ‘Claremont’, Penucha’r Dre, Abergwaun, gyda ei wraig Helena Elizabeth a’u merch fach, Dorothy Nita, yn flwydd oed. Mae un morwyn yno hefyd. Merch o Abergwaun oedd Mrs Rees ac roeddent wedi priodi yn Eglwys y Santes Fair ar 4-11-1908. Thomas George Bennett – gwerthwr gwin a gwirodydd ‘Bennetts’, Fontane House, oedd ei thad.

Bu farw Mr Rees yn Abergwaun, tra’n dal yn ei swydd, ar 29-10-1938. Roedd ei fam yn enedigol o Gernyw, a doedd ei deulu yn Aberdar (yn ol y cyfrifiad, 1901), ddim yn siarad Cymraeg. Oherwydd hyn, ac oherwydd arferion yr oes, nid oedd y Gymraeg yn gyfrwng dysgu nac yn bwnc o bwys yn ystod amser Mr Rees yn yr Ysgol Genedlaethol.

Mae’r llun hwn yn un o nifer fawr sydd yng nghasgliad y diweddar Mr Cyril Evans o Stop and Call. Bu Mr Evans yn ddisgybl yn yr ysgol ac yr oedd yn dweud mai enw hoffus iawn ar yr athro  da  oedd ‘Rees Bach’. Mae albwm Mr Evans i’w weld yng nghanolfan treftadaeth ‘Ein Hanes’ yn Abergwaun. Ewch i edrych arno – mae’n wych!

Mr Rees was headteacher at the school for over 35 years. He was a native of Aberdare, Glamorganshire.

On the 1901 Census, he is seen at Aberdare as a 16 yr old ‘pupil teacher’. He is seen in the 1911 Census living at ‘Claremont’, High St, Fishguard, with his wife Helena Elizabeth and their little girl, Dorothy Nita, aged one year. There is also one maid employed. Mrs Rees was born at Fishguard and they had been married at St Mary’s Church on 4-11-1908. She was daughter to Thomas George Bennett, spirit and wine merchant of Fontane House.

Mr Rees died at Fishguard, while still headmaster on 29-10-1938. His mother was a Cornish lady, and the family at Aberdare (according to the 1901 census) were not Welsh speakers. As a result of this, and also, in keeping with the trends of the time, it is unlikely that Welsh was a medium for learning, or a subject of any value during Mr Rees’ time at the National School.

This picture is one of a large number in the collection of the late Mr Cyril Evans of Stop and Call. Mr Evans was a pupil at the school and said that Mr Rees was a good teacher and was very affectionately called ‘Rees Bach’. Mr Evans’ album is available to view at the ‘Ein Hanes’ heritage centre in Fishguard. Call in and look at it – it’s so interesting!

W Edward Rees wrth wal flaen ty'r ysgol / outside School House.
Bathodyn yr Ysgol Genedlaethol. Mae 'Rees Bach' yn gwisgo'r bathodyn ar ei got yn y llun ohonno. / The national School badge, as seen on the coat pocket of Mr Rees, Headmaster.
Carreg fedd Edward a Helena Rees ym mynwent Penygroes, Abergwaun / Memorial to Edward & Helena Rees at St Mary's Cemetery.

Comments about this page

  • The name of the wife would have been “Schaaf”, two a’s, one f: Jeannette Wesselina Geertruida Schaaf born 1915 in Amsterdam as a daughter of Wilhelm Friederich Schaaf. A maid and later a nanny. Date of death unknown. Probably buried in Brussels.

    By Rogier Schaaf (11/02/2023)
  • There was also a son called Bennett Rees who was born in 1912 and died in 1977 in Hastings. He was a vicar and for many years served as chaplain in the Duke of York School Nairobi before retiring in Hastings.
    Bennett married Jeanette Schaaff and had four children, David, Marjolein, Judith & Nicola

    By Rachel Davis (19/09/2022)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.