'Girl Guides' - 1955

Fishguard & Goodwick Girl Guides Abergwaun ac Wdig

This group photograph was taken in Newport Pembs where the guides and their leaders were camping in the summer of 1955.

Tynnwyd y llun grŵp hwn ym Mhenfro Casnewydd lle’r oedd y tywyswyr a’u harweinwyr yn gwersylla yn haf 1955.

Cefn/ Back  L-R Georgina Young; Miriam Carpenter; Unknown; Lonwen Stephens; Unknown; Nelda Morse; Susan Biggs; Unknown.

Canol / Middle  L-R Unknown; Unknown; Gillian Griffiths; Janet Thompson; Marian Smith; Susan John; Susan Bennett; Miss Nesta Perkins (Leader); Mrs Mabel Biggs.

Blaen / Front L-R Nanice Williams; Suzelle Williams; Unknown; Sylvia Griffiths; Unknown.

Can anyone help to fill in the missing names?? / Fedrwch chi ein helpu i lanw’r bylchau??

Ganwyd a magwyd Miss Perkins ym Mhenysgwarn, Pencaer a threuliodd ei bywyd yn rhoi i’r gymuned. Yn Ynad Heddwch am flynyddoedd lawer, sefydlodd hefyd fudiad y Guides yn Wdig ac hefyd Cangen Henner o  Sefydliad y Merched. Bu farw yn 96 oed, yn Awst 2002. Cynhaliwyd ei hangladd yn Eglwys Tremarchog ac fe’i claddwyd hi yn Llanwnda ar 22-8-2001.Miss Perkins was born and bred at Penysgwarn, Pencaer and spent her life giving to the community. A Justice of the Peace for many, many years, she also founded the Guide movement in Goodwick and established Henner Women’s Institute. She passed away aged 96, August 2002. Her funeral was held at St Nichlas Church and she was buried at Llanwnda on 22-8-2001.

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.