Theatr Gwaun

Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.

Dyma luniau sy’n adrodd stori cyfnod newydd yn hanes ‘Theatr Gwaun’. Ar un adeg, ymddangosodd y stori yn nhudalennau ‘The County Echo’. Yn anffodus, daeth yr ‘Echo fach’ i ben ers peth amser.  Felly, nawr rydyn ni’n defnyddio gwefannau fel hyn i gasglu a rhannu atgofion. Diolch i Mr Paul Paget, gwirfoddolwr presennol yn Theatr Gwaun am helpu i enwi rhai o’r dynion yn y lluniau hyn. Y dyn ifanc yw Emyr, a fu’n rheolwr yn Th G am gyfnod. Yn gwmni iddo mae Dai Crowther, a fun cadw y Royal Oak, ac oedd hefyd yn beiriannydd sain. Mae un gwr bonheddig eto i’w adnabod. Hefyd, a fyddech chi’n gwybod pa flwyddyn y gallai hon fod?These photos tell the story of a new period in the history of ‘Theatr Gwaun’. At one time, the story appeared in the pages of ‘The County Echo’. Unfortunately, the ‘little Echo’ was discontinued some time ago. So, now we use websites such as this to collect and share memories. Thanks to Mr Paul Paget, a current Theatr Gwaun volunteer for helping to name some of the gentlemen in these photos. The young man is Emyr, who was manager at Th G for a period. He is accompanied by Dai Crowther landlord of the Royal Oak, who was also sound engineer. There is still one gentleman to be identified. Also, would you know which year this might be?

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.