Pen yr Aber

The 1960s brought many changes to north Pembrokeshire. Among these changes were the development of new estates such as Pen yr Aber. The contractor was Mr Dickinson and the land which was transformed by his team had previously belonged to Windy Hall farm.Daeth y 1960au â llawer o newidiadau i ogledd Sir Benfro. Ymhlith y newidiadau hyn roedd datblygiad stadau newydd megis Pen yr Aber. Y contractwr oedd Mr Dickinson ac roedd y tir a drawsnewidiwyd gan ei dîm wedi bod yn eiddo i fferm Windy Hall cyn i’r byngalos newydd gael eu codi.
Golygfa o ardal Pen yr Aber cyn codi un tý arno. Tynnwyd y llun yn Ionawr 1959, adeg priodas Mr a Mrs Mel Morris / A view of Pen yr Aber before the estate was built. The photo was taken in January 1959 on the occasion of Mr & Mrs Mel Morris wedding.
A Dickinson receipt from 1962 for a new bungalow at Pen yr Aber / Taleb o 1962 ar gyfer byngalo newydd ym Mhen yr Aber.
A 'T N Phillips' receipt for furniture at the new bungalow / Taleb 'T N Phillips' am ddodrefn i'r byngalo.
Un o breswylwyr cyntaf yr ystad newydd oedd Mr a Mrs W R Evans. Bardd adnabyddus iawn ac arweinydd Nosweithiau Llawen we 'W R' / Among early purchasers of the new Pen yr Aber bungalow were Mr & Mrs W R Evans. W R was a well respected poet and public speaker. He was well known through out Wales.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.