Hwyl yn Abergwaun / Fun at Fishguard

Dyma gasgliad o luniau o Garnifal a Diwrnod Hwyl Abergwaun a dynnwyd gan Mr Chris Taylor, golygydd  papur ‘The County Echo’ am flynyddoedd mawr. Ymddangosodd pob un ohonynt yn y papur yn ei dro. Ond pwy sydd yn y lluniau, a phryd tynnwyd pob un? Os wes gyda chi wybodaeth, mae croeso i chi hala neges wrth glicio o dan y bocs hwn.

Ers i Mr Taylor ymddeol, mae’r lluniau wedi bod o’r golwg mewn bocs, ond, erbyn hyn, maen nhw i’w gweld yng Nghanolfan Treftadaeth ‘Ein Hanes’ ar Sgwar Abergwaun. Croeso i chi alw yno er mwyn edrych arnynt. Mae casgliad helaeth o ardaloedd Tydrath, Croesgoch, Treletert ayb. Hefyd, mae nifer sy’n dangos gweithgareddau y Ffermwyr Ifanc yn lleol. Diolch yn fawr i Mr Taylor am rhannu’r lluniau.

This is a collection of photographs from Fishguard Carnival and Fun Day taken by Mr Chris Taylor, editor of ‘The County Echo’ for many years. Each of them appeared in the paper in turn. But who is in the pictures, and when was each taken? If you have information, please feel free to send a message by clicking the link under this box.

Since Mr Taylor’s retirement, the pictures have been sitting in a box, but, now, they are to be seen at the ‘Ein Hanes /Our History’ Heritage Centre on Fishguard Square. You are welcome to call there to look at them. There is an extensive collection of photos from Newport, Croesgoch, Letterston etc. etc. There are also a number that show  ‘Young Farmers Club’ activities locally. Many Thanks to Mr Taylor for sharing these pictures.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.