Mwy am Gerrig Gorsedd - 1936 - More about the Gorsedd Circle

Gorsedd Stone on the move.
Marc Owen
Mae peth o hanes ‘Cerrig yr Orsedd’ yn ffurfio paragraffau agoriadol stori fer ‘Y Pla’ gan Nora Richards yn y gyfrol ‘Wes, Wes, Pentigily’. (ISBN 1 85902 013 5). Cyhoeddwyd y llyfr gan Wasg Gomer yn 1994. We Nora yn byw ym Mhlas y Fron ac yn cofio digwyddiadau ‘y steddfod’ yn y 30au yn iawn. Dyma ddyfynu o’r hanes……

‘Faint ohonoch chi sy’n gwbod tibed fod Cimru ac Abergweun wedi bod in ‘engaged’ in tro? O do, do, mae’n eitha gwir, ac fel bydd hi’n digwydd i lawer in y ciflwr ‘na, dâ’th in briodas hefyd, in mish Awst 1936. A sôn am fodrwy-addo grand! Weloch chi mo’i bath hi ario’d. Addewid Cimru i Abergweun wêdd hi, y cesen’u huno miwn glân briodas â holl draddodiade Cimru ar ben blwyddyn.

Ac fel pob roces bert sy’n dotio ar’ i ‘engagement ring ac in ‘i gwishgo in yn y man amlica, gyda balchder a llawenydd, ‘run peth am fodrwy Cimru i Abergweun.

‘Co hi, draw ar Benslâd, in gwinebu’r bae, in gylch braf, ac in llawn o feini costus, y rheni in bertach ing ngolwg pob Cimro na pherle’r India bell. Pwy arall elle ffwrdo peder carreg ar hugen miwn modrwy fel Cimry Cemes? Ma ‘na garreg i bob plwy ing Nghantre Cemes, a’u henwe ar bob un. Perl o’r Dinas, ac un arall o Llanllawer, garreg ddrud o Tidrath, a’r llall o Llanwnda. Maen nhw ‘na i gyd o bob man, in addurn i’r dre a’r gwmdogeth.

Pan welodd Mary’r Mans nhw- un o’r North o Bethesda wêdd hi – medde hi mewn sindod mowr: ‘Wel, bobol annwyl, maen nhw’n ddigon o ryfeddod’.

A phan dda’th hi’n briodas ar ben y flwyddyn, dina wledda fuodd ‘ma am wthnos gifan heb stop. Allwch fentro i ni roi Solomon a’i holl ogoniant in y cisgod. Ma rhai’n gweud iddyn nhw gliwed sopranos ucha’r côr mowr bant dros y moroedd ar ben yr Wyddfa. Sana i’n shwr faint o wir wê in hinna, ond wê’r canu ddigon i godi gwallt ych pen chi wrth bob cownt.’

Discussion of the Gosedd Circle forms part of the opening paragraphs of Nora Richards’ short story ‘The Plague’ in the volume ‘Wes, Wes, Pentigily’. (ISBN 1 85902 013 5). The book was published by Gomer Press in 1994. Nora lived at Plas y Fron and remembered well the events of the eisteddfod in the 30’s. Here is a quote from her Fishguard dialect story …..

‘How many of you know that Wales  and Fishguard were ‘engaged ‘ for a while? Yes, yes, it is quite true, and as happens to many in that state, they got married too, in August 1936. Talk about a grand ‘promise’ ring! You’ll never see the like again? The  promise between Wales and Fishguard, that they would be united in marriage with all the traditions  and ceremonies of Wales, at the end of a year.

And like all pretty girls that dote on their engagement rings  and wear them in full view, with pride and joy, the same goes for Wales’ ring in Fishguard.

There it is, over on Penslade, facing the bay, a fine circle, and full of costly stones, and those being prettier in the eyes of every Welshman than pearls from far away India. Who else might afford four and twenty such stones in a ring other than the Welsh of Cemaes Hundred? There is a stone for every parish in the hundred, to name them all. A pearl from Dinas, and another from Llanllawer, a valuable stone from Newport, and another from Llanwnda. They are all there, from all directions – the pride of town and country.

When ‘Mary, the Manse’ saw them -( she being  from the North, from Bethesda, ) she said – ‘Well, dear people, they are amazing’.

And when the wedding day came at the end of the year, it was a feast for a whole week without a stop. You can venture that we put Solomon and all his glory in the shade. Some suggest that the glittering sopranos from the big choir were heard across the seas at the top of Snowdon. I’m not sure how true that is, but the singing was enough to raise the hairs on your neck, by every account. ‘

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.