Nadolig - Capel Pentowr / Christmas - Pentower Chapel

Cerdd gan y Parchg Odwyn Jones / A poem by Rev Odwyn Jones relating to his first sermon (aged 18 yrs) at Hermon Chapel.

Dyma blant Ysgol Sul Capel Pentowr (Methodistiaid) yn eu gwisgoedd ar gyfer drama’r geni yn yr 1940au. Mae dau frawd wedi eu henwi, sef  Tomi a David Owen. Parchg D J Odwyn Jones yw’r gweinidog. Ydych chi yn nabod mwy? Diolch i Mrs Siân Jenkins am hala’r llun. We’r llun gwreiddiol yn perthyn i Mrs Eirlys Morris, chwaer i’r brodyr Owen.

Here are the Sunday School children of  Capel Pentowr (Methodists) in their costumes for the nativity play in the 1940s. Two brothers have been identified, namely Tomi and David Owen. The Rev D J Odwyn Jones is the minister. Do you recognise more faces? Thanks to Mrs Siân Jenkins for sharing the picture . The original photo belonged to Mrs Eirlys Morris, sister of the Owen brothers.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.