Morse y Cigydd / Morse the Butcher

Dyma lun o Jim Morse a Jackie Gillard, cigyddion yn siop ‘Morse y Cigydd’, Y Wesh, Abergwaun, tua 1945. Mae merch Jim, Carol Morgan, yn cofio bod ei mam bob amser yn rhoi blodau ffres yn ffenest y siop. Wrth edrych o’r ffenest, byddai cwsmeriaid yn gweld drws y ‘Temperance Hall’ (Theatr Gwaun). Roedd siop Morse rhwng Capel Bethel a’r Theatr.  Enw’r adeilad oedd ‘Commerce House’. Yn ddiweddarach, daeth yn siop fferyllydd Mr Jackie Thomas ac wedyn Fferyllfa Morys Pritchard. Wedi gorffen gweithio gyda Jim Morse, agorodd Jackie Gillard siop gigydd ei hunan ym Mhenucha’r Dre – lle mae Siop Wlân Mrs Brown heddi.

Commerce House – am fwy o wybodaeth/ for more information  –

Commerce House

 

This is a photo of Jim Morse and Jackie Gillard, butchers in  ‘Morse  Butchers’ shop, West St, Fishguard, around 1945. Jim’s daughter, Carol Morgan, remembers that her mother always put fresh flowers in the shop window. Looking from the window, customers would see the door of the ‘Temperance Hall’ (Theatr Gwaun). Morse’s shop was between Bethel Chapel and the Theatre. The name of the building was ‘Commerce House. Later, the building  became Mr Jackie Thomas’ chemist shop and then Morys Pritchard’s Pharmacy. Having finished working with Jim Morse, Jackie Gillard opened his own butcher’s shop in High Street – where Mrs Brown’s Wool Shop is today.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.