Y Slad / The Slade

Golygfa lawr Rhiw'r Slad yn 1932 / A view down Slade Hill in 1932
Carden bost eithaf cynnar o ardal Y Slad / Quite an early postcard of the Slade area.

Does dim llawer o wybodaeth i gyd fynd gyda’r lluniau yma. Rydym bob amser yn croesawi sylwadau. Plis, defnyddiwch y bwtwn isod i adael unrhyw wybodaeth sydd gennych i’w shario.

We have no information to add about these pictures, but as always, welcome your comments. Please use the button below to share any information you have.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.