Preseli Printers / The County Echo

Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes', Abergwaun / Chris Taylor Collection at 'Ein Hanes', Fishguard.
Pan sefydlwyd papur newydd y ‘County Echo’, ac am flynyddoedd maith iawn, roedd swyddfeydd y papur yn agos i Sgwâr Abergweun. Hi’n gwaith argraffu yn digwydd ym Mharc-y-shwt am gyfnod. Wedyn, symudwyd y gweithdy i Benucha’r Dre, i’r ystâd ddiwydiannol. Mae’r lluniau yma yn perthyn i’r cyfnod hwnnw…… siwr o fod….. Mae’n anodd fod yn siwr gan nad oes gwybodaeth ar gefn y lluniau. Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw help yn adnabod yr unigolion ac yn dyddio’r lluniau.When the ‘County Echo’ newspaper was founded, and for many years thereafter, the paper’s offices were close to Fishguard Square.  Printing took place at premises in Parc-y-shwt for a while. Then, the workshop was moved to the top of High St, to the industrial estate. These photos belong to that period…… we think…. It’s hard to be sure as there is no information on the back of the photos. We would be grateful for any help in identifying the individuals and dating the photos.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.