Capel Hermon 1956

This is a bilingual post. Please scroll down for English.

Dyma’r tîm fu’n trefnu ar gyfer Cyrddau Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru a Mynwy a gynhaliwyd yng Nghapel Hermon, Abergwaun, 7-10 Mai 1956. Gwaith mawr oedd trefnu’r cyfarfodydd, gan lletya a bwydo ymwelwyr o bob ardal yng Nghymru.

This was the team that arranged for the Annual Convention of the Welsh Baptist Union which was held at Hermon Chapel, Fishguard, 7-10 May 1956. It was a big undertaking to organize the convention, finding accommodation and feeding visitors from all areas of Wales.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.