George Bennett & Co - Penucha'r Dre / High Street- Wine and Spirit Merchants.

Sefydlwyd George Bennett & Co ym 1823 fel masnachwr a mewnforwyr gwinoedd a gwirodydd.Wedi’i leoli gyferbyn â Chapel Hermon, mae’r adeilad wedi ei newid yn helaeth dros y blynyddoedd ac erbyn hyn mae’n cael ei ddefnyddio fel tŷ tafarn (Tafarn Bennett), ac mae’r ystafelloedd storio a’r gofod swyddfa ar hyn o bryd, yn fwyty Indiaidd.

Roedd y ‘vats’ gwirodydd yn dal 400 galwyn o wirod yr un!

George Bennett & Co was established in 1823 as  a wine and spirit merchant and importer.Situated opposite Hermon Chapel, the building has been extensively altered over the years and now in use as a pubic house (Bennett’s Tavern), and the store rooms and office space currently, is an Indian restaurant.

The Spirit Vats held 400 gallons of spirit each!

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.