Nadolig yn Nichols / Christmas at Nichols

29-11-1962 The County Echo
Fydd ddim pob un ohonom yn cofio’r teimlad o gyffro wrth weld y casgliad o deganau Nadolig newydd ar y silffoedd yn Nichols – dim ond y rhai sy’n ddigon hen! Fodd bynnag, gall pawb weld cownter siop gwreiddiol ‘Nichols’. Ie, wir – mae cownter Canolfan Dreftadaeth ‘Ein Hanes’ (yr hen ‘Carmens’ ar Sgwâr Abergwaun) yn un a ddefnyddiwyd yn wreiddiol yn ‘Nichols’!Not all of us will remember a tingle of excitement as we viewed the Christmas toy selection on the shelves at Nichols – just those who are old enough! However, everybody can view an original ‘Nichols’ shop counter. Yes- the counter at ‘Ein Hanes’ Heritage Centre (the old ‘Carmens’ on Fishguard Square) was originally used at Nichols!

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.