Pêl droed yn yr Ysgol Genedlaethol 1909-1931 National School Football Teams

1909-1910 Llun gwreiddiol gan Mr Edgar Thomas gynt, Bryn Rd. The original photo was in the possession of the late Mr Edgar Thomas, Bryn Rd. Cefn / back - Reggie Harries, Pardo Phillips, Bulla Lewis Canol / middle - Peter O'Neil, David Gwyion, Garfield Garnon, Blaen / front - Bryan Evans, Luther Roach, David Narbett, Alec White, Randall George. Mr Lambert -athro / teacher, Pennaeth / Head - Edward Rees ('Rees Bach')
Pêl droed yn yr Ysgol Genedlaethol 1920-21 National School football team. Cefn / back - Trevor Lewis (Plasyfron), Dannie Thomas (Llanychaer), Tommy Wilson (Jubilee Terrace), Tommy Davies (Park Street), Benny Davies (Pendre), Stanley Howden. Blaen / front - Llwyd Evans (Echo Office), Gerald Haines, Phill John, Will John, Jack Smith, Garfield Williams. Mr W Edward Rees ('Rees Bach'), Mr Stephan Ellis.
Pêl droed yn Yr Ysgol Genedlaethol 1920-1921 Football at the National School
Pêl droed yn Yr Ysgol Genedlaethol / Football at the National School - 1924 Cefn / back - George Jenkins, Steven Mead, David Garnon, Edgar Thomas, Bob Taylor, Ossie Webb, ______?______. Canol / middle - Martel Thomas, Llwyd Evans, Dai Lewis,. Blaen / front - John Chamberlin, Will John. Mr Edward Rees ( 'Rees Bach')
Pêl droed yn Yr Ysgol Genedlaethol / Football at the National School - 1927-1928 Cefn / back - Charlie James (High St), Arthur Price (Wallis), Jack Nichols, Tom Harries, Yorrie Monk, Austin Phillips. Canol / Middle - Freddie John, Raymond Lewis, _____?_______, W Howells, Will Williams, Colwyn Griffiths. Mr P Jeff Morgan
Pêl droed yn yr Ysgol Genedlaethol 1927-8 Football Team National School Cefn / back - B Rowe, Fred Parry, Martel Thomas, Yorrie Monk, Canol / middle - Wynford Davies, Phillip Rees, Allen Rees, Owen Thomas, Norman Thomas. Blaen / front - Lolly Young, Llwyd Evans. Banner / flag - Tom Harris, Wallis Mr D Williams
Pêl droed - Ysgol Genedlaethol 1927-8 Football Team National School Cefn / back -Jackie Griffiths, Wynford Davies, Mervyn Francis, Peter Smith, Allen Rees, Harry Vaughan Thomas. Blaen / front - Willie Howells, Milton Samuels, Albert James, Hywel Rees, Owen Thomas, Phillip Rees. Mr P Jeff Morgan
Pêl droed yn Ysgol Genedlaethol 1930-1 Football Team National School Cefn / back - Dilwyn Rees, Freddy John, Willie Lewis, Owen Thomas, John Chamberlin, Bertie Price, Tom Lamb, Arthur Howden. Blaen / front - Cyril Evans, Norman Thomas, Lolly Young, Rex Young, Stanley Rowe. Mr D Williams.
Dyma bencampwyr pêl droed Abergwaun rhwng 1909-1931. Mae’r wynebau yn newid, ond mae’r siwmperi yr un peth!

Daw nifer o’r lluniau yma o albwm am hanes yr Ysgol a grewyd gan y diweddar Mr Cyril Evans, Stop and Call. Mae yr albwm i’w weld yng nghanolfan treftadaeth ‘Ein Hanes’ yn Abergwaun. Diolch i Mrs P Worth am shario’r albwm.

Roedd Mr Cyril Evans yn un o nifer o frodyr oedd yn chwarae pêl-droed. Cafodd Cyril ei eni a’u fagu yn Hill Terrace, Abergwaun. Roedd Jac, Leslie, Cyril ac, o bosib,  chwaer hefyd. Roedd y teulu cyfan yn aelodau ffyddlon o’r Eglwys ar y Sgwâr. Roedd dwy berthynas i Cyril, chwiorydd ei fam, yn rhedeg siop groser yn ‘Glamorgan House’ ar ochr dde’r Globe Inn yn Stryd y Cwm.

Enw tîm pêl-droed yr Eglwys oedd y Lillywhites a byddent yn chwarae ar gae ‘St Mary’s Field’ ym Maeshyfryd.

Ydych chi’n gallu ein helpu i adnabod mwy o’r bechgyn?

Here are some Fishguard football champions between 1909-1931 . The faces change, but the jerseys stay the same!

These pictures are from an album on the history of the School which was created by the late Mr Cyril Evans of Stop and Call. The album is available to view at the ‘Ein Hanes’ heritage centre at Fishguard. Thanks to Mrs P Worth for sharing the album.

Mr Cyril Evans was one of several football playing brothers who were born and bred in Hill Terrace, Fishguard. There was Jack, Leslie, Cyril. and they may have had a sister as well. The whole family were faithful members of St Marys Church. Cyril’s aunts ran a grocers shop at ‘Glamorgan House’ to the right hand side of the Globe Inn in Main Street.

The St Mary’s Football team was called the Lillywhites and would play at St Mary’s field up in Maeshyfryd.

Can you help us name more of the lads?

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.