Hermon 1944

Yn Ionawr 1944, cyhoeddodd Capel Hermon rhifyn cyntaf cylchgrawn ‘Cofion Hermon’. Pwrpas y cylchgrawn dwy-ieithog hwn oedd hala gair o gefnogaeth i’r bobol ifanc a oedd ymhell o gartre’ yn gwasanaethu eu gwlad. Mae tipyn o hiwmor yn y cylchgrawn a olygwyd gan Parch G Wynn Owen, T J Williams a Bryn Evans. Mae ynddo gerdd ddoniol am ddarllediad radio o’r Capel yn ystod Chwefror 1944.

Ar y pryd, roedd pedair aelod yn gwasanaethu fel nyrsys, tri aelod yn garcharorion rhyfel, roedd un wedi ei gofrestru ‘ar goll’, ac roedd chwech eisoes wedi colli eu bywydau.

In January 1944, Hermon Chapel published the first issue of ‘Cofion Hermon’ magazine. The purpose of this bilingual magazine was to send a word of support to Hermon’s young people, who were far from home, serving their country. There is quite a bit of humor in the magazine. It was edited by Reverend G Wynn Owen, T J Williams and Bryn Evans. The publication contains a humorous  poem about the wireless broadcast from Hermon in February 1944.

At the time, four female members were serving as nurses, three male members were prisoners of war, one was missing, six had already made the extreme sacrifice.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.