Mr Lake, Ysgol yr Henner a'i staff.

Dyma lun o staff Ysgol yr Henner gynt. Miss Elsie Cable sydd ar y chwith yn eistedd ar bwys y prifathro, Mr Lake. Nesaf mae Miss  Maggie Lewis. Yr athrawes ar y dde ydy Mrs Marged Lizzie Williams (Vaughan gynt). Hi oedd ail wraig John Williams y Gof, Pontiago. Bu’n brifathrawes dros dro yn Henner adeg y rhyfel.

Aeth Mr Lake o Henner i fod yn brifathro ar Ysgol Wdig.

This is a picture of the staff  at old ‘Ysgol yr Henner’.  Miss Elsie Cable is on the left, the headmaster, Mr Lake and Miss Maggie Lewis are next. The  teacher on the right is Mrs Marged Lizzie Williams (nee Vaughan). She was the second wife of John Williams the Blacksmith, Pontiago. She was head teacher at Henner during WW1.

Mr Lake left Henner School to be headmaster at Goodwick School.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.