Strumble 1954

Ceidwaid y goleudy / Trinity House staff - Prif Geidwad / Principal Keeper Page, N A Illston & C Newble.
Un o ystafelloedd gwely y goleudy/ One of the lighthouse bedrooms.
Ymweliad y postman â'r ynys / The postman visits the island.
Ar Rhagfyr 21ain, 1954 cyhoeddwyd erthygl am y goleudy ar Ynys Meicel, Pencaer yn y cylchgrawn ‘Farmer & Stockbreeder”. Mae’r lluniau yn cynnig golwg ar fywyd y ceidwaid we’n byw ar yr ynys.On December 21st, 1954 an article was published about the lighthouse on Ynys Meicel, Pencaer in the magazine ‘Farmer & Stockbreeder’. The pictures offer a view of  life for keepers living on the island.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.