Y Clwb Colomenod / The Pigeon Club (1)

Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes' / Chris Talyor collection at 'Ein Hanes'.

Blaen / Front- Keith Cousins, W Lloyd Evans, Nicky Howells, Kerry Evans (club secretary) John Hughes, Leo Todd.

Cefn /Back – John Mason, Gareth Williams, Alan Mason, Dappy Davies, n/k, Edwin Howells, John Davies, Raymond Brock

Diolch i K Evans, mae gyda ni lawer o enwau sy’n perthyn i’r clwb arbennig hwn. Ydych chi yn gallu ein helpu gydag ychydig mwy o’r hanes? Beth yw’r dyddiad, er enghraifft?

Thanks to K Evans, we have been able to add many names to this particular club photo. Maybe you can help us with a little more of its history? We would really like to add a date.

Comments about this page

  • Back row John Mason Gareth Williams Alan Mason Dappy Davies n/k Edwin Howells John Davies Raymond Brock Front row Keith Couzens W Lloyd Evans Nicky Howells Kerry Evans club secretary. John Hugh’s Leo Todd

    By Kerry Evans (28/04/2023)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.