Torf ar y Sgwar / A crowd at the Square

Gorymdaith ar ganol Abergwaun / A march on Fishguard Square

Beth sy’n digwydd yn y llun hwn? Mae y dillad yn awgrymu mai llun o’r 40au yw. Oes cysylltiad gyda’r rhyfel? Ger y dafarn, mae blodau yn cael eu cario, ac mae dynion yn gwisgo medalau milwrol. Oes posib mai cerdded tua’r Gofeb Ryfel y mae pawb?

What is happening in this photo? The clothing suggests a 1940s time frame. Is there a connection with World War II? Flowers are being carried near the Royal Oak and the men are wearing their military medals. Is there a connection with the War Memorial, nearby?

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.