Fishguard Fort

Un o’r cerrig bedd lleiaf ym mynwent Macpelah, Dinas, yw hon.

Y mae hefyd yn ddiddorol mai yn  ‘Fishguard Fort’ yr oedd David Morgan yn byw pan y bu farw yn 1834. Mae llawer iawn wedi ei ysgrifennu am y ‘Fort’ yn 1797, adeg ymosodiad y Ffrancod, ond bach iawn am yr hyn oedd yn digwydd yno ers hynny. Crwt ifanc oedd David Morgan adeg yr ymosodiad, ond mae’n siwr i’r digwyddiad effeithio gweddill ei fywyd.

Mae’r gofeb yn codi nifer o gwestiynau – Sut le oedd y ‘Fort’ erbyn 1834? Faint oedd yn byw/gweithio yno? Beth oedd swyddogaeth David Morgan yno?

This is one of the smallest headstones in Macpelah cemetery, Dinas.

It is  interesting that David Morgan was living at ‘Fishguard Fort’ when he died in 1834. A great deal has been written about the ‘Fort’ in 1797, at the time of the French invasion, but very little about what happened following the attack. David Morgan was a young man in 1797, and it is certain that the incident had some affect on the rest of his life.

This little memorial raises a number of questions – What was the ‘Fort’ like by 1834? How many lived/worked there? What was David Morgan’s role at the Fort?

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.