Trip Ysgol Sul 1938 Sunday School Trip

Trip Ysgol Sul / Sunday School Trip - Aberystwyth

Rydym yn gwybod enwau y tri gŵr bonheddig, ac yn deall mai yn Aberystwyth y maen nhw. Ond i ba gapel oedden nhw yn perthyn? Ydych chi yn gallu helpu gyda mwy o wybodaeth?

Messers Frank Hartley, John Rees Harries & Jack Jenkins

We know the names of the three gentlemen, and also that they are visiting Aberystwyth. However, we don’t know which chapel they belonged to? Can you help with more details?

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.