Pwy yw'r bardd? / A mystery poet

Ar y chwith - y bardd 'Elfed'. Ar y dde - y gwr ifanc o'n llun ni. Ydych chi'n gweld tebygrwydd? / On the left - the poet 'Elfed'. On the right - our young man from our photo. Can you see a likeness?

This is a bilingual post.

Llun o fardd â chysylltiad posib â Thydrath yw hwn.

Yr unig neges ar gefn y llun yw ‘To Florrie’. Ydych chi’n meddwl eich bod yn gallu ein helpu i ddarganfod pwy yw perchennog y gadair? O bosib, cawn wybod ble mae’r gadair erbyn hyn?

Gwybodaeth newydd!

Daeth gwybodaeth bod y gadair hon yn debyg dros ben i gadair Eisteddfod Abermaw 1888 a enillwyd gan y bardd Elfed (Howell Elfed Lewis 1860-1953). Mae’r gadair honno yn cael ei chadw’n barchus yn Y Gangell, Blaenycoed, Sir Gâr, lle ganwyd y bardd. O bosib, llun o Elfed yn ei ugeiniau yw’r llun uchod. Mae’r gwaith detectif yn parhau! Diolch i Mr Iestyn Tyne am ei help.

 

This picture of a poet with his eisteddfod chair  has a potential connection to Newport.

The only message on the back of the picture is ‘To Florrie’. Do you think you can help us identify the poet, or possibly, you may know the whereabouts of the chair?

New information!

A suggestion has been made that this chair is very similar to the chair of the Barmouth Eisteddfod, 1888, won by the poet Elfed (Howell Elfed Lewis 1860-1953). That chair is cherished at Y Gangell, Blaenycoed, Carmarthenshire, where the poet was born. The picture above is possibly a picture of Elfed in his twenties. The detective work continues! Thanks to Mr Iestyn Tyne for his help.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.