Fishguard Square on Election night / Noson bleidleisio ar Sgwar Abergwaun

Election night on the Square

Another view of Fishguard Square on election night…….date unknown. This photograph shows the the shops under the Market Hall at this time! E.H James has his Boot Stores, and next to that, Cornock the barber. Another ‘polling station’ photo from St Davids (possibly taken on the same day?) can be seen here – Bwrw pleidlais yn Nhyddewi / Voting at St Davids

Golygfa arall o Sgwar Abergwaun ar noson bleidleisio….. ond heb dyddiad. Yr oedd siopau ar lawr isaf Neuadd y Farced ar y pryd – E H James yn gwerthu esgidiau a Cornock yn torri gwalltau. Gellir gweld llun arall o Dyddewi ar ddiwrnod pleidleisio wrth ddilyn y ddolen hon. Bwrw pleidlais yn Nhyddewi / Voting at St Davids  O bosib, mae’r lluniau wedi eu tynnu ar yr un diwrnod?

Maybe it is the successful candidate who’s addressing the crowd from the first floor window. It looks like Gwilym Lloyd George, son of David Lloyd George.

O bosib gwelir yr ymgeisydd llwyddianus yn ffenest llofft y farced yn annerch y dorf. Mae’n edrych fel Gwilym Lloyd George, mab David Lloyd George.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.