Mystery objects / Trugareddau dirgel

(Cymraeg isod)

Here are three ‘mystery objects’. Each has a long local history. Can you identify what each item was used for? One might be categorised  as ‘easy’, the other two as ‘difficult’ and ‘impossible’? Have a peep. What do you think?

An explanation for the use of each together with their ‘local connection’ is available below. Good luck!

EXPLANATION


Dyma dri ‘gwrthrych dirgel’. Mae gan bob un hanes lleol hir. Allwch chi nodi ar gyfer beth y defnyddiwyd pob eitem? Gellir categoreiddio un yn ‘hawdd’, siwr o fod, a’r ddau arall yn ‘anodd’ ac efallai ‘amhosib’? Rhowch dro ar eu hadnabod. Beth yw eich barn chi?

Bydd esboniad o ddefnydd pob un, ynghyd â’u ‘gysylltiad lleol’ i ddilyn. Pob lwc!

ESBONIAD

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.