Priodas bwysig yn Hermon / Society Wedding at Hermon, Fishguard

Society Wedding at Hermon Chapel. Fishguard
Golygfa o'r Capel o'r tu fewn. A view of the Chapel interior.
Wedi mynychu priodas William Lloyd George (brawd David Lloyd George M.P) gyda Miss Anita Williams, mae dwy ferch ifanc smart yn gadael Capel Hermon ar eu ffordd i’r derbyniad priodas yng Nghefn Y Dre. Mrs Amy Williams a Mrs Joanne Williams oedden nhw – chwiorydd yng nghyfraith i’r briodferch. Maent yn cael eu gwylio’n edmygus gan grŵp o bobl leol!

Roedd Anita Williams yn ferch i deulu adnabyddus o Abergwaun, ac yn byw yng Nghefn y Dre. Roedd hi’n organyddes ac yn athrawes Ysgol Sul yn Hermon.

 

Ar y pryd, disgrifiwyd y briodas fel y digwyddiad mwyaf yn Abergwaun ers Glaniad y Ffrancod !!!

Having attended the society wedding of William Lloyd George (the brother of David Lloyd George M.P) to Miss Anita Williams in 1910 these two smartly dressed young ladies are leaving Hermon Chapel in High Street, Fishguard, no doubt to attend the wedding reception at Cefn Y Dre. They were Mrs Amy Williams and Mrs Joanne Williams – sisters in law to the Bride. They are watched by an admiring group of locals!

Anita Williams was the daughter of a well known Fishguard family who lived at Cefn y Dre. Anita was both organist and Sunday School teacher at Hermon.

At the time, the wedding was described as being the biggest event in Fishguard since the Last Invasion!!!

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.