Neuadd yr Eglwys, Abergwaun / St Mary's Church Hall, Fishguard

St Mary's Church Hall Fishguard
25-2-1965 The County Echo A St Davids Day 'Noson Lawen'
Dawns y Regatta yn Neuadd yr Eglwys 1938 / Regatta dance at Church Hall 1938

Mae’r criw mawr yma o bobl wedi bod yn mynychu digwyddiad arbennig ac yn bwyta gyda’i gilydd wedyn. Beth oedd yr achlysur? A allai fod yn swper cynhaeaf yn Eglwys y Santes Fair neu yn gynulliad mawr o un o’r Capeli?

Mae’r hysbysebion sy’n dilyn yn dangos amrywiaeth y digwyddiadau fyddai’n cael eu cynnal yn y neuadd ar hyd y blynyddoedd.

This large group of people have been attending a special event and eating together afterwards.  What was the occasion? Could it have been a harvest supper in St Mary’s Church or a large gathering from one of the Chapels?

The advertisements that follow show the diversity of events that would be held at the hall over the years.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.