Pentre Llanychaer - Llanychaer Village

The village of Llanychaer
Llanychaer

Mae plant a phobl ifanc Llanychaer yn gwenu ar y camera o ganol y ffordd yn y llun hwn o 1957/8. Daeth ambell enw i’r golwg, diolch i’r ferch fach yn y capan du! Mae dwy ferch yn perthyn i’r teulu James yn y blaen, a’u brawd Malcom James tua’r cefn, yn gwisgo capan. Mae Mr a Mrs James yn sefyll reit yn y gwt. We’r teulu yn byw drws nesa at y dafarn. O’r dde, saif Alun Evans (Penrhiw) , Ann Thomas (Bancyfelin) yn y capan du, wedyn Lois Jenkins, Derek Worfell, Ceri Jenkins, a’r ferch dal nesaf iddo yw Chloe James. Os wes gyda chi syniadau am enwau y gweddill, plis rhowch wbod. Enw’r ty ar y chwith we Ffarm y Bont. Cafodd ei dynnu lawr tua 1970 gan y cownsil er mwyn lledaenu’r ffordd. Wedd e’n sefyll ar beth sydd, erbyn heddi, yn gornel parc lle mae gweithgareddau’r pentre yn digwydd.

This group of smiling people were photographed about 1957/8, standing in the middle of the road leading through the small village of Llanychaer. A few names have came to light, thanks to the little girl in the black cap! Two daughters of the James family are at the front, with their brother, Malcom James at the back, wearing a cap. Mr and Mrs James are standing right in the rear. The family lived next door to the pub. From the right are seen Alun Evans (Penrhiw), Ann Thomas (Bancyfelin) in a black cap, followed by Lois Jenkins, Derek Worfell, Ceri Jenkins, and next to him is Chloe James. If you have any ideas for the rest, please let us know. The house on the left, Bridge Farm, was demolition about 1970 in order to widen the road. This stood on what is now part of the village green.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.