Band Pres Wdig/ Goodwick Brass Band.

Casgliad Chris Taylor yn 'Ein Hanes' / Chris Talyor collection at 'Ein Hanes'.
Band Pres Wdig. Goodwick Brass Band
Johnny Morris.
Here are two photographs of Goodwick Brass Band giving local performances.

The first was taken near the bridge in Lower Fishguard in around 2000-2003. Dennis Wheeler was the conductor. He took up the baton in 2000. The occasion was a Duck Race and B.B.Q. probably arranged by the Round Table, with the Band assisting with the entertainment. The date on the rear of the picture is Saturday June 1st.

The second photograph of the Band was taken around 1988 when they gave a concert in Hermon Chapel, Fishguard. Conveniently, all those in the photograph are named. Can anyone remember if the concert was for a special occasion and if the date is correct?

Dyma dau lun o Fand Pres Wdig yn rhoi perfformiadau lleol.

Tynnwyd y gyntaf ger y bont yng Nghwm Abergwaun tua 2000-2003. Dennis Wheeler oedd yr arweinydd. Cododd Mr Wheeler y baton gyda’r Band yn 2000. Dyma achlysur Ras Hwyaid a B.B.Q. a drefnwyd gan y Ford Gron mae’n debyg, gyda’r Band yn cynorthwyo gyda’r adloniant. Y dyddiad ar gefn y llun yw dydd Sadwrn Mehefin 1af.

Tynnwyd yr ail lun o’r Band tua 1988 pan roddwyd cyngerdd ganddynt yng Nghapel Hermon, Abergwaun. Yn ffodus, mae pawb yn y llun wedi’u henwi. A all unrhyw un gofio os oedd y cyngerdd ar gyfer achlysur arbennig ac os yw’r dyddiad yn gywir?

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.