Groser ar y gornel / Corner grocery

Lower Town shop
Lleoliad y siop / Location of the shop

Mae’r llun yn dangos siop y groser ar y cornel ger y bont yng Nghwm Abergwaun. Mae’r siop wedi cau ers blynyddoedd ond mae’r wal ffrynt, uwchben y drws, yn dangos y man lle oedd yr arwydd hyd y dydd heddi.

The picture shows the grocer shop on the corner near the bridge in Lower Town. The shop has closed decades ago, but marks where the sign once was on the wall above the front door can still be seen.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.