Cadets y Cwm / Cadets at Lower Fishguard

Cewn / Back -Bil Thomas, John Cloney, Michael Evans, Derek John, Freddie Jenkins, John Phillips, Gareth Owen, Morgan Harries, Malcome Price. Ffrynt / Front - David Thomas, Brian Brookes, John Harries
Medal o'r 50au / Medal from the 1950s. S.C.C. - Sea Cadet Corps
Sefydlwyd y ‘Cadets’ yn Abergwaun rhywbryd cyn 1947. Y prifathro P J Morgan oedd yn arwain y mudiad ar y pryd. Bu’r bois yn cwrdd mewn neuadd ysgol ac yn yr hen ladd-dŷ ger Theatr Gwaun cyn symud i’w cartref yn yr hen stordŷ yn y Cwm. Daeth Mr Gwilym Lloyd George a’i wraig, Edna, i agor adeilad TS Skirmisher yn swyddogol. (Mae T. S. yn sefyll am Training Ship) Ar y Diwrnod mowr, cofia merch Lt. Morgan iddi gyflwyno blodau i Mrs Lloyd George.

O hynny ymlaen, mae Cadetiaid y Môr yn Abergwaun wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill llawer o wobrau cenedlaethol. Meant yn cynnig cyfleoedd gwych i ferched a bechgyn ar gyfer dysgu, anturio  a datblygiad cymdeithasol. Mae eleni yn nodi eu pen-blwydd yn 75 oed.

The ‘Cadets’ were established in Fishguard sometime before 1947. The movement was led by headmaster P J Morgan at the time. The cadets met at a school hall and the old slaughterhouse near the Temperance Hall, before eventually, finding a permanent home in Lower Town. Mr Gwilym Lloyd George and his wife, Edna, officially opened the TS Skirmisher building. (T. S. stands for Training Ship) On the big day, Lt. Morgan’s daughter presented flowers to Mrs Lloyd George.

From there on, the Sea Cadets at Fishguard have gone from strength to strength, winning many major prizes. They offer both boys and girls excellent opportunities for learning, adventure and social  development.  This year marks their 75th anniversary.

 

Comments about this page

  • Gwilym Lloyd George was Liberal MP for Pembrokeshire and son of David Lloyd George.

    By Len Urwin (11/12/2022)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.