Cwm Abergwaun o dan eira / Lower Town under snow

Lower Town under snow
Glyn-y-mêl, yn yr eira / in the snow
Boyd Williams

Llun du a gwyn – delwedd brin o’r Cwm / Glyn-y-mêl, wedi’i gorchuddio ag eira. O bosib, dyma eira 1947 pan gafodd yr ardal, fel gweddill Cymru, ei tharo’n drwm gan eira am wythnosau lawer. Delwedd lliw – ffotograff wedi’i dynnu ym Mis Mawrth 2005.

Black and white photo – a rare image of Lower Town /Gwaun Valley covered by snow. Not sure whether this is the snow of 1947 when the area, like the rest of Wales was heavily hit by snow for many weeks. Colour image – photograph taken March 2005.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.