Glyn Y Mel - Cwm Abergwaun / Lower Fishguard

The road to Glyn Y Mel. Lower Fishguard
Edward Davies yn hysbysebu cynnyrch ei felin wlan yn y County Echo of 6 - 1 - 1910 / Edward Davies advertises his Woollen Mill in the County Echo of 6 - 1 - 1910
Mae’r ffordd yma yn arwain lan i Blas Glyn Y Mel – er nad yw i’w weld yn y ffotograff! Adeiladwyd y tai sydd yng nghanol y cwm i gyda ar lannau yr afon Gwaun.  Gellir gweld yr hen felin ac olwyn y felin ac mae’r llwybr ar y dde ym mlaen y llun, yn arwain i lawr llethr serth hyd lan yr afon. Yma mae ardal  y Mwsland gyda’i odyn galch, sydd wedi’i hadfer yn ddiweddar.This road leads up to Glyn Y Mel mansion although unseen in the photograph! The houses in the foreground all skirt the banks of the river Gwaun.  The old mill and mill wheel can be seen and the path at the front RHS of the picture, leads down a steep slope to the bank of the river Gwaun and the Mwsland area with its large lime kiln- recently restored.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.