Ffilmio 'Under Milk Wood' filming 1971

Ffilmio wrth dý Mrs Minnie Collins ar waelod y Cei. Gwelir Bil ar gefn y beic ar y chwith / Filming near the home of Mrs Minnie Collins at the bottom of the Quay. Bill is riding the bike front left.
Andrew Sinclair - cyfarwyddwr /director
Angharad Rees yn ffilmio Under Milk Wood yn yr ysgol feithrin yn Hamilton St / Angharad Rees filming at the nursery school at Hamilton St.
Yn ystod y taith gerdded a pherfformiad awyr agored, 2014. Dweiswyd lleoliadau o'r ffilm gwreiddiol. Yma gwelir actorion ger yr hen Ysgol Genedlaethol yn Stryd Hamilton / During the open air script reading and walk in 2014, locations were chosen from the original film version. Here - the old National School in Hamilton Street.
Arddangosfa 'Under Milk Wood' yn Llyfrgell Abergwaun yn 2014. Gwelir y cyfarwyddwr, Andrew Sinclair, ger y drws. / Exhibition of 'Under Milk Wood' memorabilia at Fishguard Library in 2014. The director, Andrew Sinclair is seen by the door.
Yn Ionawr 1971 daeth Hollywood i Sir Benfro. Dewiswyd Cwm Abergweun fel lleoliad ar gyfer creu ‘Llaregub’ Dylan Thomas.In January 1971 Hollywood came to Pembrokeshire. ‘Cwm’ was chosen as the location for Dylan Thomas’ ‘Llaregub’.
Yn 2014, canmlwyddiant geni Dylan, trefnwyd ymddangosiad o’r ffilm yn Theatr Gwaun ynghyd a darlleniad awyr agored o’r sgript ac arddangosfa.In 2014, the centenary of Dylan’s birth, the film was shown at Theatr Gwaun and an open air script reading and exhibition were held.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.