Aelodau O Gapel Bach Y Cwm / Members of Capel Bach Y Cwm, Lower Fishguard

Aelodau Capel Bach Y Cwm. Members of Capel Bach Y Cwm. L. Fishguard
Llun gwreiddiol yn perthyn i C & L Jackson / Original photo property of C & L Jackson
Restr enwau - gwelwch isod / Numbered for list of names - please see below.
Cor Glanyrafon - cantorion y pentref) yn cynnal cyngerdd yn y Capel Methodistaidd / Glanyrafon Choir (the village choir) perform at the Methodist Chapel in Lower Town 17-3-1904
Glanyrafon Choir of Lower Town at Croesgoch Eisteddfod 26-5-1904
Lower Fishguard

See below for English.

Safai y capel hwn ar y cornel cul rhwng y bont a thafarn Y Ship. Ni fu gweinidog yma erioed, ond fe fyddai’r aelodau yn derbyn gwasanaeth bugail Capel Hermon, Abergwaun. Roedd cysylltiad amlwg gyda’r Bedyddwyr â’r Cwm erioed, oherwydd, yn yr afon y byddai bedyddio yn digwydd cyn i bwll bedydd gael ei adeiladu yn y dref. Mae’n dristwch i’r pentre golli’r adeilad hwn oherwydd yr angen am ffordd lletach yn nydd y ceir a’r loriau mawrion.

Bob ochr i’r pwlpid gwelir dau fersiwn wahanol o ‘Curwen’s Modulator’. Byddai’r aelodau yn defnyddio ‘sol-ffa’ ar gyfer dysgu canu. Byddai’r ‘codwr canu’ yn defnyddio’r ‘modulator’ i ddangos fel yr oedd ‘sol-ffa’ yn gweithio. Mae’r llun gwreiddiol yn perthyn i Deulu Jackson, Cwm Abergwaun.

This small Welsh Baptist Chapel (1869 – 1894) was situated on the sharp left hand bend near the bridge in Lower Fishguard, where the community garden is today. The building was demolished in the 60s because of the narrowness of the road on this dangerous corner.

Either side of the pulpit hang two versions of ‘Curwen’s Modulator’. These learning aids were used to help choristers learn the ‘sol-ffa’ method of reading music. Even a small village such as Lower Town had standards to keep in four part harmony singing. The original photograph belongs to the Jackson family of Lower Fishguard.

Rhestr o’r enwau. List of names

1. Mrs Maggie Jane Owen; 2. Mrs Enoch Davies; 3. Miss Florence James; 4. Mrs Dinah Williams; 5. Mrs Elizabeth Roach; 6. Mrs Mary Jane Llewellin; 7. Mrs Bowen “Y Ship”; 8. Mrs Howells “Y Felin”; 9 Mrs Pratt-Owen; 10. Mrs Marged Anne Lloyd; 11. Miss Mattie Evans; 12. Mrs Annie Harries-Evans; 13. Miss Mattie Harries; 14. Mrs Mary Ann Morris; 15. Mr Enoch Davies (Coal Merchant); 16. Mr Benjamin Evans; 17. Mr John Rees Harries.

Yn y flwyddyn 1869 prynodd yr eglwys anedd-dŷ yn y Cwm am y swm o £100, er ei wneyd yn fan cyfleus i gynal Ysgol Sul a chyfarfodydd gweddi. Erbyn heddyw y mae yno adeilad prydferth iawn, ac Ysgol Sul flodeuog, a chynnelir cyfarfodydd gweddi lluosog a gwresog yno yn wythnosol.      Ar y 15fed o Fehelin, 1879, cymmerodd y bedydd cyntaf le yn Nglanainon, gan y Parch William Jones. Hyd yn hyn gweinyddid yr ordinhad yn yr afon Gwaen.” (Seren Cymru, Gorffennaf 19 1907)

Translation -” In the year 1869 the church purchased a dwelling house in Cwm for the sum of £ 100, making it a convenient place for Sunday School and prayer meetings. Today there is a very beautiful building, and a flowering Sunday School, and multiple and heartfelt prayer meetings are held there weekly. On the 15th of July, 1879, the first baptism took place at Glanainon, by the Rev. William Jones. So far the ordinance was administered in the Gwaen river. “(Star of Wales, July 19th 1907)

 

 

 

Comments about this page

  • Mrs Pratt Owen (Martha) number 9, my great grandmother. Born in Llanychaer, worked as a domestic at Plas Glyn Y Mel, met her husband who was from Lower Town, they lived in Glyn Y Mel Road.

    By Melanie Stark (nee Owen) (28/04/2022)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.