A 'Cwm' compilation.

Ras hwyaid a barbeciw gyda Roy Harris a Ken Grace mewn ffedogau / Duck Race and BBQ, with Roy Harris and Ken Grace in aprons.
Llanw uchel o dan y bont/ High tide under the bridge.
O afael y tonnau / 'Sea Mist' high and dry.
Pwy sy'n cywiro'r bont? / Who's working on the bridge?
Gwaith adeiladu ar waelod Rhiw'r Cwm / Construction work at the bottom of Lower Town Hill.
Clatshen ar y bont / Collision at the bridge.
Gwaith cynnal a chadw ar wal y Cei / Maintainance work on the Quay wall.

Various ‘action shots’ taken at Lower Town.

Sawl llun o weithgarwch anarferol lawr yn y Cwm.

Er i’r Cwm ymddangos fel pentre tawel a digynwrf yn ffilm ‘Dan y Wenallt’ yn 1971 – nid dyna’r holl wir.  Mae’n lle bach bishi a digon yn digwydd yno. Dyma amrywiaeth o luniau a dynnwyd ar ddechrau’r mileniwm sy’n dangos ‘dynion ffor’ hyn a thacle o bant’ wrth waith neu hamdden – yn y Cwm.Although Lower Fishguard appeared as a quiet and peaceful village in the film ‘Under Milk Wood’ in 1971 – that impression does not convey the whole truth. It’s a busy little place and there’s a lot going on there. Here are a variety of photos taken at the beginning of the millennium that show ‘us locals and holidaymakers’ at work or leisure – in Lower Town.

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.