Fishguard (Lower Town) Bridge / Pont y Cwm

Fishguard (Lower Town) Bridge / Pont y Cwm
Lower Fishguard Y Bont/The Bridge
Brenda Phillips

Although this photograph is titled Fishguard Bridge, most local people would call this Lower Town bridge. Built in 1875, the bridge replaced the previous 4 arched bridge spanning the river Gwaun. The steep hill leads down from Fishguard and over the narrow  bridge which often acts as a bottleneck for today’s heavy traffic and large vehicles. Before crossing the bridge, the narrow pathway on the RHS leads to the riverside walk of the Musland and its views of Glyn y Mel mansion.

Until quite recently, it would have been possible to walk this riverside path up  to the village of Llanychaer; unfortunately, much of the path is impassable at present because of access issues.

Er mai ‘Pont Abergwaun’ yw geiriad y llun hwn, byddai’r rhan fwyaf o bobl leol yn galw’r bont yn ‘Bont y Cwm’. Cafodd ei adeiladu yn 1875. Yn flaenorol, roedd pont pedwar bwa yn croesi’r Afon Gwaun. Mae rhiw serth yn arwain i lawr o Abergwaun a thros y bont gul. Yn aml mae tagfa drwm ger y bont gan bod ceir a loriau mor fawr heddiw. Cyn croesi’r bont, mae llwybr cul ar y dde yn arwain at lwybr glan yr afon tua aradl y Musland. Yma ceir golygfeydd gwych o blasty Glyn y Mêl.

Tan yn eithaf diweddar, byddai wedi bod yn bosibl cerdded y llwybr glan afon hwn i fyny i bentref Llanychaer. Yn anffodus, mae llawer o’r llwybr ar goll ar hyn o bryd oherwydd diffyg mynediad.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.